Problematika související s provozem sítí LTE

Rušení televizního příjmu

 

Rušení televizního příjmu – jak postupovat?

 

Aukce volných kmitočtů dokončená počátkem roku 2014 umožní operátorům podstatně rozšířit nabídku přístupu k internetu. Pro obyvatele ČR bude znamenat především výrazné zvýšení rychlosti mobilního internetu.

Po zahájení výstavby sítí LTE předpokládají odborníci možný vznik problémů s rušením televizního příjmu. Vstupní obvody televizních přijímačů, stejně jako používaných anténních širokopásmových zesilovačů, totiž zpravidla odpovídají původnímu rozsahu rádiových kmitočtů vyhrazených pro televizní vysílání, tj. včetně úseku nyní vyhrazeného novým mobilním sítím.

Pravděpodobnost rušení televizního příjmu roste zejména v následujících situacích:

 • TV přijímač je umístěn v blízkosti základnové stanice LTE pracující v pásmu 791 až 821 MHz, či v blízkosti účastnického terminálu LTE, v oblastech příjmu televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz),
 • v oblastech s nižší úrovní pokrytí signálem DVB-T,
 • při použití aktivní pokojové televizní antény,
 • při použití jakékoliv jiné náhražkové antény,
 • při použití řádné televizní antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým,
 • při použití nevhodné konfigurace nebo závady televizního anténního systému.

ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady za rušení televizního signálu zmírňují:

 • budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat podmínky zakotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů,
 • v současné době probíhá experimentální ověření dopadu provozu sítí LTE v pásmu 800 MHz na příjem digitální televize; výsledky po vyhodnocení ČTÚ zveřejní,
 • každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz bude testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro případné změny technických parametrů základnové stanice. ČTÚ bude průběžně informovat veřejnost (starosty dotčených obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu v dané lokalitě,
 • ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší komunikaci zainteresovaných subjektů při řešení případných potíží.
 • ČTÚ zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření rušení.
 • ČTÚ nabízí proškolení servisních firem, které budou odstraňovat vzniklá rušení. Jejich seznam následně zveřejní.
 • ČTÚ zveřejnil elektronický formulář pro oznámení rušení. Současně uvádí i kontakty na své místně příslušné oblastní odbory, u kterých lze získávat informace či oznamovat rušení.

V případě problémů s příjmem digitální televize, vzniklých po zprovoznění sítě LTE v místě vašeho bydliště, prosím kontaktujte místně příslušné pracoviště ČTÚ nebo využijte elektronický formulář.


 

Oznámení o rušení:

 

 

Informace pro města a obce:

 

Zde naleznete interaktivní mapu s přesným umístěním základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz (dále jen „BTS“) a termínem jejich uvedení do zkušebního provozu
http://start-lte.ctu.cz/

V případě zhoršení televizního příjmu si můžete ověřit, zda uvedený problém může souviset s provozem BTS ve vaší lokalitě.

 

Informace o trvalém provozu veřejných širokopásmových mobilních sítích LTE (UMTS):

 

Zde naleznete interaktivní mapu se znázorněním vypočteného pokrytí signálem od základnových stanic LTE (UMTS) v pásmech 800, 1800, 2100 a 2600 MHz, které jsou provozovány v trvalém provozu. Součástí webu je taktéž tabulková část s vyjádřením procentuálního pokrytí obyvatelstva v jednotlivých krajích, okresech a obcích ČR.
http://lte.ctu.cz/

 

Odborná pomoc firmám:

 

 

Materiály pro účastníky odborného školení lze stáhnout zde. 
Přístupové heslo obdrží účastníci v rámci školení.

 

Další informace:

 

Experiment pro posouzení možnosti rušení příjmu signálu DVB-T signálem sítí LTE 800 MHz.

Pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálu DVB-T provedl Úřad experiment, při kterém byla ve vybraných lokalitách s příjmem DVB-T signálu na kanálech 59 nebo 60 provozována základnová stanice systému LTE.
Ve spolupráci s místními samosprávami bylo zjišťováno rušení TV příjmu, prováděna analýza vlivu signálu LTE na přijímací zařízení a možnosti aplikací různých ochranných opatření pro odstranění vzniklého rušení. Výsledky experimentu jsou k dispozici zde.

Převzato z ČTU

Antény a Satelity, Alarmy - Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Mělník, Jičín, Hradec Králové, Karlovy Vary

Antény a satelity

Nabídka služeb
Ceník TV služeb
Kde instalujeme

TELLY

Alarmy

Nabídka služeb
Zabezpečení
Nabídka služeb

Internet

Nabídka služeb

IT Služby

Nabídka služeb
Ceník služeb